Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2003 ROK - Powiat Wodzisławski

2003 ROK

 

„Współpraca partnerska w drodze do Europy”
W dniach 23–28 marca 2003 r. delegacja Powiatu Wodzisławskiego przebywała w powiecie Recklinghausen, biorąc tym samym udział we wspólnym projekcie „Współpraca partnerska w drodze do Europy”. W ramach spotkania obaj partnerzy zaprezentowali specyfikę funkcjonowania samorządów powiatowych w Polsce i w Niemczech. Delegacja polska zaprezentowała w Recklinghausen również dwie wystawy – zdjęć pt. „Oblicza Powiatu Wodzisławskiego” oraz prac autorstwa pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. To właśnie podczas tej wizyty pojawił się pomysł przekazania karetki z zasobów służb ratowniczych powiatu Recklinghausen.

Przekazanie karetki na rzecz pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim

W lipcu 2003 r. – a więc w cztery miesiące po spotkaniu w Niemczech – do powiatu wodzisławskiego przybyli z wizytą przedstawiciele z Recklinghausen. Podczas wspólnego spotkania miało miejsce uroczyste przekazanie karetki na rzecz wodzisławskiego pogotowia ratunkowego.

„Partnerstwo Powiatów w obliczu szans i zagrożeń współczesności”
We wrześniu 2003 r. w powiecie wodzisławskim odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo Powiatów w obliczu szans i zagrożeń współczesności”, do uczestnictwa w której zaproszeni zostali m. in. reprezentanci Powiatu Recklinghausen. Wspólne prace odbywały się w dwóch zespołach, skupionych wokół następujących obszarów problemowych:
1) Edukacja, promocja, kultura
2) Współpraca gospodarcza
Spotkania miały w przeważającej części charakter warsztatowy. Goście z Niemiec podczas pobytu odwiedzili m. in. Oświęcim oraz Pszczynę. Wzięli gościnnie udział w II Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, odwiedzili też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej.
Pokłosiem spotkania była robocza wizyta delegacji Powiatu Wodzisławskiego w Recklinghausen (3.–6.11.2003 r.), podczas której przeprowadzono rozmowy o kolejnych planowanych inicjatywach.