Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2010 ROK - Powiat Wodzisławski

2010 ROK

 

15 Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej- Krzyżowa / Głogów, 18.-19.03.2010 r
W dniach 18 – 19 marca 2010 r. w Krzyżowej i w Głogowie odbyło się kolejne posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej połączone ze spotkaniem polskich i niemieckich samorządowców pt. „Pamiętając, razem patrzeć w przyszłość”. W posiedzeniu udział wzięła również delegacja z Powiatu Wodzisławskiego w składzie: Tadeusz Skatuła – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego oraz Donata Malińska – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu. 18 marca 2010 r. w Krzyżowej miało miejsce 15 posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej, której obrady tradycyjnie otworzyli obaj współprzewodniczący: Janusz Marszałek – Prezydent Miasta Oświęcim oraz Tobias Kogge – Burmistrz Miasta Halle/Saale, witając wszystkich zgromadzonych. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia Grupy w Elmshorn w październiku 2009 r. przedstawiciele strony niemieckiej, Tobias Kogge  i Frederike Knop przekazali informację o zmianach organizacyjnych w sekcji niemieckiej Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). Następnie relację z październikowego spotkania koordynatorów współpracy partnerskiej CEMR i seminarium pt. „Współpraca partnerska  i pojednanie” przedstawił Janusz Marszałek – Przewodniczący Grupy ds. Współpracy Partnerskiej CEMR. Kolejnym punktem porządku obrad było omówienie „Polsko-niemieckiej mapy samorządowych kontaktów partnerskich”, którego dokonał przedstawiciel Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, dr Albrecht Lempp, po czym krótką informację na temat zakończenia realizacji projektu ZMP „Współpraca partnerska samorządów – środki wsparcia” przedstawiła Alicja Stachowiak z Biura Związku Miast Polskich. Następnie przekazana została informacja o szczegółach 9 Polsko-Niemieckiej Konferencji Miast i Gmin Partnerskich w Słubicach (1-2 lipca 2010 r.) oraz o kolejnym posiedzeniu Grupy Roboczej, które odbędzie się  w Niemczech.
Po zakończeniu posiedzenia Grupy Roboczej odbyła się dyskusja pt. „Stosunki polsko-niemieckie przed i po 1989 r. – dwugłos”, w której udział wzięli dr Zbigniew Zaręba z Ambasady RP w Berlinie oraz Bernhard Brasack, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu, po czym przedstawiono kilka przykładów pojednania polsko-niemieckiego realizowanego  w społecznościach lokalnych. 19 marca 2010 r. w Głogowie odbyło się seminarium pt. „Praktyczny wymiar współpracy polsko-niemieckiej razem dla przyszłości”, którego celem było przedstawienie aktualnego stanu prowadzonej współpracy polsko-niemieckiej. Specyfikę partnerstw polsko-niemieckich na tle europejskiego ruchu miast bliźniaczych w prelekcji pt. „Od trudnej przeszłości do zjednoczonej Europy” zaprezentował Piotr Borys – poseł do Parlamentu Europejskiego. Następnie rozpoczęto prezentacje wybranych przykładów współdziałania między grupami młodzieżowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jedną z wyróżnionych  i zaprezentowanych podczas posiedzenia prezentacji był projekt „EU-fit – Integracja przez współpracę”, realizowany przez podmioty z Niemiec (RE/Init e.V. oraz Bildungszentrum des Handels e.V.) przy współudziale podmiotów z Powiatu Wodzisławskiego (Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim oraz Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim). Szczegółowego przedstawienia założeń i rezultatów projektu dokonała Donata Malińska, omawiając kolejne jego etapy: od fazy przygotowawczej  (w której potencjalni uczestnicy zapoznają się z programem przedsięwzięcia oraz poddani zostają sprawdzianowi znajomości języka obcego) aż po wymianę (trzymiesięczne praktyki     w firmach i zakładach rzemieślniczych w kraju partnera połączone z zajęciami językowymi  i kulturoznawczymi) oraz utrwalenie (uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji pomocnych w poruszaniu się po rodzimym rynku pracy, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy). Na zakończenie zaprezentowano przykłady współpracy polsko-niemieckiej w mieście Głogów. Spotkaniu towarzyszyła wystawa materiałów przygotowanych przez polskie i niemieckie samorządy pt. „Współpraca polsko-niemiecka w społecznościach lokalnych”.

Zagłębie Ruhry – Europejską Stolicą Kultury 2010
W dniach 4 – 8 czerwca 2010 r. czteroosobowa delegacja Powiatu Wodzisławskiego na czele ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego Jerzym Rosołem przebywała z wizytą w partnerskim powiecie Recklinghausen (Niemcy). Wyjazd był odpowiedzią na zaproszenie wystosowane przez Starostę Powiatu Recklinghausen, Caya Süberkrüba, do udziału w obchodach Europejskiej Stolicy Kultury 2010. Tytuł ten w 2010 r., obok węgierskiego Pecs oraz tureckiego Stambułu, przypadł w udziale całemu regionowi Zagłębia Ruhry, w imieniu którego z właściwym wnioskiem wystąpiło jedno z miast regionu – Essen. Przedstawiciele delegacji z powiatów partnerskich powiatu Recklinghausen (obecni byli także przedstawiciele szwedzkiego Sörmland) mieli okazję zwiedzić obiekty znajdujące się na Szlaku Kultury Przemysłowej Zagłębia Ruhry. Program kulturalny stanowił jednak jedynie część pobytu – w czasie trwania wizyty nie zabrakło również okazji do odbycia rozmów roboczych. Bezpośrednio po przyjeździe do Recklinghausen w dniu 4 czerwca 2010 r. doszło do spotkania Starostów: Wodzisławskiego i Recklinghausen, podczas którego omówiono kwestie odnoszące się do współpracy zarówno dwu-, jak i trójstronnej w przyszłości. Omówiono m.in. pomysł organizacji przedsięwzięcia związanego z obchodami Dnia Europy 2011. Zgodnie postanowiono kontynuować i rozbudowywać współpracę szkół z terenu obu powiatów. Omówiono ponadto również kwestię rozwoju turystyki poprzemysłowej w obu krajach. Strona niemiecka zapowiedziała, że jednym z kolejnych planowanych przedsięwzięć jest realizacja projektu dotyczącego kształcenia osób niepełnosprawnych. Starosta Powiatu Wodzisławskiego potwierdził zainteresowanie strony polskiej, a przedstawiciele z Centrum Kształcenia Handlowego z Recklinghausen zostali zaproszeni do złożenia wizyty w powiecie wodzisławskim, która miałaby na celu precyzyjne zdiagnozowanie możliwości i szans rozpoczęcia kolejnej wspólnej inicjatywy przez obie strony.

Podpisanie trójstronnej umowy
22 czerwca 2010 r. w siedzibie Powiatu Sörmland w Nyköping (Szwecja) Starosta Jerzy Rosół oraz Wicestarosta Tadeusz Skatuła podpisali trójstronną umowę o współpracy między Powiatami: Wodzisławskim, Recklinghausen (Niemcy) i Sörmland (Szwecja). Uroczyste podpisanie dokumentu w czterech językach: polskim, niemieckim, szwedzkim i angielskim stanowiło realizację woli zawartej w trójstronnym liście intencyjnym, który został podpisany w Wodzisławiu Śląskim 22 listopada 2008 r.

Więcej…

„Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w powiecie wodzisławskim”

Projekt uzyskał wsparcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Głównym celem jego realizacji była efektywna wymiana doświadczeń na szczeblu ponadnarodowym i uzyskanie szerszego spojrzenia na zagadnienia wiążące się z profilaktyką i promocją zdrowia. Cel ten był zgodny z zapisami umowy partnerskiej z dnia 2 lipca 2001 r. między Powiatem Wodzisławskim a Powiatem Recklinghausen, jak również trójstronnej umowy Powiatów: Sörmland ze Szwecji, Recklinghausen z Niemiec oraz Wodzisławskiego z Polski, zawartej  w czerwcu 2010 r.

Cały projekt składał się z trzech części. 12 września 2010 r. na polu biwakowym w Olzie Starostwo Powiatowe zorganizowało imprezę plenerową, której celem była promocja zdrowego stylu życia i zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu wodzisławskiego w odniesieniu do zagadnienia profilaktyki zdrowotnej. – Dzisiejsza impreza plenerowa ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom, jak zwiększyć kontrolę nad swoim zdrowiem, a zarazem w jaki sposób zapobiec i uniknąć wielu chorób i schorzeń – powiedział podczas otwarcia Powiatowych Dni Promocji Zdrowia Tadeusz Skatuła, Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego. W imprezie, jak i całym projekcie, udział wzięły delegacje zagranicznych powiatów partnerskiego z Recklinghausen i Sörmland. Podczas imprezy zarówno goście, jak i zgromadzeni mieszkańcy mogli zobaczyć pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu  ratowników wodzisławskiego oddziału WOPR czy pokaz udzielania pierwszej pomocy.  Każdy mógł spróbować potraw zdrowej kuchni,  przyrządzonych przez Remigiusza Rączkę,  znanego z kulinarnych programów emitowanych na antenie jednej z regionalnych telewizji.

Drugi dzień projektu rozpoczął się międzynarodową konferencją zatytułowaną „Zdrowie w centrum uwagi – międzynarodowe problemy, wspólne rozwiązania”, która odbyła się w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim. W konferencji, a następnie w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich trzech partnerskich powiatów, wymieniając się doświadczeniami w temacie profilaktyki i promocji ochrony zdrowia.  Całą konferencję zainaugurował Starosta Jerzy Rosół, podkreślając w swoim przemówieniu znaczenie polityki zdrowotnej jako tej, która powinna być budowana na wszystkich szczeblach i przez wszystkie podmioty życia publicznego.

Ostatni dzień realizacji projektu został poświęcony wizytom studyjnym w wybranych jednostkach działających w sferze ochrony zdrowia na terenie powiatu wodzisławskiego. W ten sposób stanowiły one praktyczne uzupełnienie poprzednich dni. Zapoznano się z organizacją pracy w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej „Śląskie Centrum Medyczne”, a także ze sprzętem, z jakiego korzystają zatrudnieni w ośrodku specjaliści.
Następnie, goście zagraniczni mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, którego głównym zadaniem jest tworzenie warunków do aktywizacji psychospołecznej osób korzystających z jego świadczeń, podtrzymywanie efektów leczenia psychiatrycznego oraz ułatwianie podopiecznym powrotu do społeczeństwa.

Wizyta  Starosty  Powiatu Wodzisławskiego w  Powiecie  Recklinghausen

Na zaproszenie Powiatu Recklingausen Starosta Jerzy Rosół przebywał w dniach 23-26 listopada 2010r. w Niemczech. Podczas wizyty starosta został uhonorowany przez władze Powiatu Recklinghausen za całokształt zasług dla liczącego już prawie dekadę, partnerstwa niemieckiego Powiatu Recklinghausen oraz polskiego Powiatu Wodzisławskiego.

Goście z Recklinghausen w wodzisławskim Cechu

Delegacja z partnerskiego Powiatu Recklinghausen gościła w wodzisławskim Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców. Goście przyjechali w ramach projektu „Integracja poprzez wymianę”, który jest efektem współpracy Powiatu Wodzisławskiego z Powiatem Recklinghausen.