Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2009 ROK - Powiat Wodzisławski

2009 ROK

 

Uczestnictwo w posiedzeniu konstytucyjnym nowo wybranej Rady Powiatu Recklinghausen
Delegacja Powiatu Wodzisławskiego, na zaproszenie niemieckiego partnera, w dniach  od  25 do 28 października 2009 r. gościła w Powiecie Recklinghausen. Jerzy Rosół – Starosta Powiatu Wodzisławskiego, Eugeniusz Wala – Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz Przemysław Podeszwa – Kierownik Referatu Współpracy i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim wzięli udział w Posiedzeniu Konstytucyjnym Rady Powiatu Recklinghausen. Podczas uroczystej sesji, na której zaprzysiężony został nowy Starosta Powiatu –  Cay Süberkrüb, przemówienie wygłosił m.in.  Starosta Jerzy Rosół. Podczas pobytu delegacje (w Recklinghausen obecna była także delegacja z Sörmland ze Szwecji)  mogły omówić m.in. planowane na przyszły rok przedsięwzięcia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim oraz obchody Stolicy Kulturalnej Europy 2010 w Zagłębiu Ruhry. Nie zabrakło wizyty w Nowym Kolegium Zawodowym Maxa Borna w Recklinghausen (warto podkreślić, że nowa siedziba tej placówki została oddana do użytku wraz z początkiem roku szkolnego 2009/2010). Delegacje miały także możliwość zwiedzenia obiektu znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – Kopalni Zollverein  w Essen, która w przeszłości nazywana była „najpiękniejszą kopalnią całego Zagłębia Ruhry”, a dzisiaj pełni funkcje turystyczno-usługowe.

Posiedzenia Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej w ELMSHORN
22 i 23 października br. Wicestarosta Tadeusz Skatuła i Donata Malińska – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu wzięli udział w posiedzeniach Polsko – Niemieckiej Grupy Roboczej w Elmshorn. Podczas spotkań Przewodniczący Janusz Marszałek- prezydent Oświęcimia omówił sprawy związane ze współpracą partnerską w Radzie Gmin i Regionów Europy (CERM) na szczeblu europejskim. Między innymi poruszono sprawę organizacji Europejskiego Kongresu Miast Partnerskich w 2011roku, o którego organizację ubiega się Rybnik wraz z innymi miastami Subregionu. Przewodniczący przybliżył także rolę Rady Gmin i Regionów Europy w realizacji programu Europa dla Obywateli, umożliwiającego rozwój współpracy samorządowej w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego. Wiele uwagi przeznaczono na przedyskutowanie tematu związanego z  Polsko-Niemiecką Nagrodą Samorządową. Będzie ona przyznawana samorządom w formie statuetki, natomiast dla organizacji pozarządowych zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy.

Udział w grupie roboczej ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Od 20 marca 2009 r. przedstawiciele Starostwa Powiatowego są członkami grupy Roboczej ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) powołanej przez Zarząd Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Celem grupy jest dążenie do ustanowienia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej nowego instrumentu prawnego, który pozwoli w przyszłości na usprawnienie i promowanie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej.

Polsko-szwedzkie spotkanie robocze
18 marca 2009 r., w Katowicach miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim z Andersem Bjurströmem. Spotkanie dotyczyło kilku istotnych tematów przyszłej współpracy. Rozmawiano nt. podpisania w przyszłości umowy trójstronnej (Sörmland, Recklinghausen, Powiat Wodzisławski) oraz priorytetowych dziedzinach dwustronnej współpracy obu jednostek samorządu terytorialnego w najbliższym czasie. A. Bjurström szerzej przedstawił specyfikę działania i charakter zadań Powiatu Sörmland. Jako, że w 85 % dotyczą one służby zdrowia jest ona jednym z pierwszoplanowych obszarów bilateralnej kooperacji – do pozostałych należałoby zaliczyć również oświatę, kulturę oraz zarządzanie kryzysowe. Strona polska zaproponowała, aby biorąc pod uwagę dominującą rolę jaką w administracji powiatowej Sörmland pełni służba zdrowia, dobrą okazją wymiany poglądów i doświadczeń mogłyby być Powiatowe Dni Promocji Zdrowia