Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2006 ROK - Powiat Wodzisławski

2006 ROK

 

Konferencja przygotowawcza TWINS 2010

Wizyta delegacji Powiatu Wodzisławskiego w Niemczech w lutym 2006 r. była odpowiedzią na zaproszenie strony niemieckiej i była związana z rywalizacją całego regionu Zagłębia Ruhry (na terenie którego znajduje się m.in. powiat Recklinghausen) do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2010. Główny program uroczystości (na które zostali zaproszeni partnerzy zagraniczni wszystkich miast i powiatów Zagłębia Ruhry) odbywał się w Dortmundzie, Duisburgu i Essen i nosił nazwę TWINS 2010. Delegacja Powiatu Wodzisławskiego miała możliwość uczestnictwa m. in. w kilku wykładach oraz dyskusjach panelowych, a także zapoznania się z kilkoma pilotażowymi projektami, realizowanymi już pod kątem przygotowań do oficjalnego programu Europejskiej Stolicy Kultury 2010, takie jak realizowany przez szkołę wyższą Folkwang projekt teatralny „Romeo i Julia” czy przygotowywana przez młodzież z Recklinghausen inicjatywa pt. „Pośrodku peryferiów”. Podczas wizyty delegacja polska miała również okazję omówić ze stroną niemiecką szczegóły zaplanowanej na wrzesień 2006 r. w powiecie wodzisławskim konferencji, poświęconej w głównej mierze zagadnieniom ochrony środowiska.

Konferencja międzynarodowa pt. „Zrównoważony rozwój – integracja celów ekologicznych, społecznych i gospodarczych”

Zgodnie z zapowiedziami, organizacja konferencji pt. „Zrównoważony rozwój – integracja celów ekologicznych, społecznych i gospodarczych” w Wodzisławiu Śląskim przypadła na miesiąc wrzesień 2006 r. Tematyka konferencji skupiła się głównie na dwóch obszarach tematycznych – ochronie środowiska i zarządzaniu jakością. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat m. in. planu gospodarki odpadami w powiecie wodzisławskim, systemu zarządzania jakością w szpitalu czy zagadnień wykorzystania antropogenicznych form kultury jako atrakcji turystycznej. Przedstawiciel strony niemieckiej, Götz Fischer zaprezentował kwestię wielkiego projektu przebudowy rzeki Emscher, zaś przedstawiciel strony czeskiej, Mirko Jašurek – plan gospodarki odpadami dla Miasta Ostrava. Zaproszeni goście mieli również możliwość wzięcia udziału w koncercie operetkowym oraz gali wręczenia nagród najlepszym sportowcom oraz animatorom kultury z powiatu wodzisławskiego. W trakcie pobytu zapoznali się też z tematem rekultywacji hałd pogórniczych, zwiedzili tereny KWK „Marcel” oraz budynek i nowoczesną kotłownię Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Więcej…

14. – 16.06.2006 r. -wizyta w Szwecji. Głównym aspektem współpracy polsko-szwedzkiej jest służba zdrowia i jej funkcjonowanie. W czasie czerwcowego pobytu w Szwecji trzyosobowa delegacja Powiatu Wodzisławskiego, na czele której stali Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jan Materzok oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusz Wala mogła zobaczyć, jak działa szwedzki model służby zdrowia na przykładzie szpitala Nyköpings lasarett oraz zapoznać się z funkcjonowaniem tamtejszych struktur samorządowych.

Więcej…

Rozmowy z czeskim partnerem. Z inicjatywy Starosty Powiatu Wodzisławskiego, 10 lutego 2006 r. w wodzisławskim Starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Ostrawa. Celem było opracowanie wspólnej koncepcji działań na lata 2006-2007. Tematyka rozmów, do których zaproszeni zostali przedstawiciele wydziałów Starostwa i powiatowych instytucji, obejmowała zagadnienia związane z infrastrukturą drogową, ochroną środowiska, edukacją, kulturą i sportem. Pracownicy urzędów z Polski i Czech przedstawili obszary możliwej współpracy i wymiany doświadczeń.

Więcej…

Szwedzi z wizytą

Przewodniczący rady szwedzkiego powiatu Sörmland Anders Bjurström oraz wiceprzewodniczące: Marie-Louise Forsslund-Mustaniemi i Inger Jonasson-Sjödin  przebywali na zaproszenie Starosty Jana Materzoka z wizytą w powiecie wodzisławskim od 16 do 19 stycznia. Głównym celem wizyty Szwedów była wymiana informacji i doświadczeń dotyczących zasad funkcjonowania struktur powiatowych.