Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2001 ROK - Powiat Wodzisławski

2001 ROK

 

Pierwsza wizyta gości z Recklinghausen, podpisanie listu intencyjnego
Spotkanie przedstawicieli Powiatów: Wodzisławskiego i Recklinghausen w Wodzisławiu Śląskim w dniach 1-4 kwietnia 2001 r. W programie wizyty znalazły się m. in.  spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Pożarnej. Najważniejszym wydarzeniem dwustronnego spotkania w dniu 3 kwietnia 2001 r. było jednak podpisanie listu intencyjnego, który miał stanowić decydujący krok w kierunku zainicjowania kontaktów obu Powiatów i – jak się miało później okazać – do zawarcia umowy partnerskiej przez oba samorządy. Kolejnym z rezultatów spotkania było także wyrażenie woli współpracy cechów rzemieślników z Recklinghausen i Wodzisławia Śląskiego.

Zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Recklinghausen
2 lipca 2001 r. doszło do podpisania umowy partnerskiej między Powiatem Wodzisławskim a Powiatem Recklinghausen. Jej podpisania w Recklinghausen dokonali ówcześni Starostowie obu Powiatów: Jerzy Rosół oraz Hans-Jürgen Schnipper. Podpisana umowa przewiduje m.in. dążenie obu Powiatów do wzajemnego poznania się, poparcie dla wspólnych inicjatyw organizacji, instytucji i zrzeszeń z obu Powiatów, wspieranie kontaktów gospodarczych, międzyludzkich, sportowych i edukacyjnych, a także wymianę doświadczeń na wielu innych polach m.in. górnictwa, rynku pracy, służby zdrowia czy ochrony środowiska. Strony zobowiązały się do wymiany publikacji i informacji, przydatnych do dalszego rozwoju obu samorządów.