Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2005 ROK - Powiat Wodzisławski

2005 ROK

 

Przekazanie literatury niemieckiej. W miesiącu sierpniu 2005 r. podczas roboczej wizyty w powiecie wodzisławskim przedstawicieli Starostwa w Recklinghausen – Ansgara Lewe i Andreasa Schweersa – nastąpiło przekazanie zgromadzonego zbioru literatury niemieckiej na rzecz kolegium języków obcych w Wodzisławiu Śląskim.

Umowa partnerska z Ostrawą. W dniu 3 listopada 2005 r. Prezydent Ostrawy Aleš Zedník, a ze strony polskiej Starosta Jan Materzok i Wicestarosta Józef Żywina podpisali umowę o partnerstwie między Miastem Statutowym Ostrawa w Republice Czeskiej a Powiatem Wodzisławskim w Rzeczpospolitej Polskiej. W delegacji polskiej znalazł się również Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusz Wala i Etatowy Członek zarządu Powiatu Andrzej Kania.
W myśl ustaleń strony umowy mają wspierać dążenie do wzajemnego poznawania się i zrozumienia, zwłaszcza za pośrednictwem kontaktów społecznych. Będą wspierać inicjatywy organizacji, towarzystw, związków, izb rzemieślniczych i innych instytucji, które zdolne są realizować cele wynikające z umowy i wnoszą w różnych dziedzinach swojej działalności wkład we współpracę polsko-czeską.

Więcej…

„Zdrowie jako wyzwanie natury ekonomicznej i społecznej dla Europy w przyszłości”
W dniach 18–22 października 2005 r. w Recklinghausen odbywała się konferencja pt. „Zdrowie jako wyzwanie natury ekonomicznej i społecznej dla Europy w przyszłości”. W skład uczestniczącej w konferencji delegacji Powiatu Wodzisławskiego, na czele której stał Starosta Jan Materzok, weszli przedstawiciele Rady Powiatu Wodzisławskiego, wydziałów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz jednostek powiatowych związanych merytorycznie z tematyką konferencji. Przedstawiciele strony polskiej mieli możliwość zapoznania się m.in. z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Recklinghausen, zagadnieniami zarządzania w służbie zdrowia oraz zasadami funkcjonowania tzw. grup samopomocowych w niemieckim systemie opieki zdrowotnej. W trakcie konferencji rozpatrywano również kwestie związane z grupą wiekową „50+”. Nie zabrakło również odwiedzin w Powiatowym Centrum Ogrodnictwa w mieście Datteln oraz w Centrum Energii Odnawialnych w Herten. Uczestnicy zobaczyli też zabytek techniki – podnośnik statków Henrichenburg w Waltrop. Podczas pobytu delegacja Powiatu Wodzisławskiego miała również okazję spotkania się z delegacją szwedzkiego Powiatu Sörmland – który już od 1987 r. jest powiatem partnerskim Powiatu Recklinghausen.

Wizyta inauguracyjna Starosty Jochena Welta w powiecie wodzisławskim.
Miała ona miejsce w dniach 24–26 listopada 2005 r. Starosta Jochen Welt miał możliwość odwiedzenia i zapoznania się z funkcjonowaniem dwóch szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski: Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Nie obyło się również bez wizyty w Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” w Radlinie. Starosta niemiecki wziął również udział w sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego (podczas której wygłosił krótkie przemówienie), a także w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006 wodzisławskiego ośrodka zamiejscowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Miał ponadto możliwość poznania górniczej tradycji w Polsce, dzięki uczestnictwu w tradycyjnym górniczym święcie – „Gwarkach”, które odbyły się w Skrzyszowie.

Przewodnik Turystyczny Pogranicza Wodzisławsko-Karwińskiego. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, nakładem 5000 egzemplarzy, wydało „Przewodnik Turystyczny Pogranicza Wodzisławsko – Karwińskiego”. Publikacja została opracowana przy współpracy z Urzędem Miasta Karwina. Jej wydanie współfinansowano ze środków programu PHARE CBC.
Przewodnik prezentuje walory turystyczne powiatu wodzisławskiego oraz ziemi karwińskiej – osobliwości przyrodnicze, instytucje kultury, obiekty zabytkowe, bazę noclegową oraz sportowo-rekreacyjną. Są w nim również użyteczne dane teleadresowe. Ponadto nie brakuje informacji na temat ścieżek rowerowych po jednej i drugiej stronie granicy. Jest także krótka prezentacja miast i gmin powiatu wodzisławskiego oraz gmin i miast ziemi karwińskiej. Wszystko to w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeskiej.

Więcej….