Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2007 ROK - Powiat Wodzisławski

2007 ROK

 

Wizyta inauguracyjna Starosty Jerzego Rosoła  w Recklinghausen
W dniach 21–24 marca 2007 r. miała miejsce inauguracyjna wizyta nowo wybranego Starosty Powiatu Wodzisławskiego III kadencji, Jerzego Rosoła w Powiecie Recklinghausen, podczas której przeprowadzono także rozmowy na temat przyszłej współpracy obu Powiatów. Jedną z omawianych kwestii był temat współpracy cechów rzemieślników w Wodzisławiu i Recklinghausen (podczas spotkania Starosta Rosół przekazał władzom Cechu w Recklinghausen oficjalne zaproszenie do uczestnictwa w obchodach 50-lecia wodzisławskiego Cechu). Rozmawiano również o uczestnictwie młodzieży z powiatu wodzisławskiego w przedsięwzięciach kulturalnych w Recklinghausen w kontekście przyznania dla Zagłębia Ruhry tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2010.

„Szkoła, edukacja, kwalifikacje – płaszczyzna oświaty w Powiecie Recklinghausen”
W dniach 25–28 kwietnia 2007 r. w Recklinghausen przebywała kilkuosobowa delegacja Powiatu Wodzisławskiego z Wicestarostą Powiatu Wodzisławskiego, Tadeuszem Skatułą na czele. Delegacja miała możliwość bliższego przyjrzenia się systemowi funkcjonowania placówek edukacyjnych w Niemczech (w programie znalazły się wizyty: w Kolegium Maxa Borna, w Wyższej Szkole Społecznej, w Poradni Doradztwa Psychologicznego dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży), odwiedzono również teren budowy Nowego Kolegium Zawodowego w Recklinghausen, mającego docelowo łączyć funkcje edukacyjne z rekreacyjno-sportowymi. Nie zabrakło również wizyty w Centrum Kształcenia Handlowego w Recklinghausen oraz w Centrum Festiwalowym Ruhry („Ruhrfestspielhaus”), także zlokalizowanym w Recklinghausen. Więcej – plik do pobrania

Warsztaty Europejskie
W dniu 25 maja 2007 r. Hotel „Amadeus” w Wodzisławiu Śl. gościł reprezentantów obu powiatów partnerskich – zarówno strony polskiej (samorządowcy, przedstawiciele szkół i organizacji okołobiznesowych), jak i przedstawicieli branży szkolenia praktycznego w Recklinghausen – podczas „Warsztatów Europejskich”. Warsztaty poświęcone były prezentacji dotychczasowych działań w ramach współpracy międzynarodowej oraz przedstawieniu propozycji ponadnarodowej współpracy w zakresie sektora gospodarki i usług w przyszłości.

„Górnictwo – między tradycją, a nowoczesnością”
Wizyta delegacji z powiatu wodzisławskiego w powiecie Recklinghausen we wrześniu 2007 r. i uczestnictwo w programie pt. „Górnictwo między tradycją a nowoczesnością”. Podczas wizyty przedstawiciele obu powiatów rozmawiali na temat perspektyw, przed jakimi stoi górnictwo po obu stronach Odry, a także wykorzystania zabytków przemysłowych w turystyce. Uczestnicy delegacji mieli możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie technologii stosowanej w górnictwie. Jednym z punktów wizyty było spotkanie ze Starostą Jochenem Weltem, ponadto w programie znalazła się też m.in. wizyta w siedzibie przedsiębiorstwa Niemiecka Technologia Górnicza (Deutsche Montan-Technologie), gdzie zwiedzono hale produkcyjne oraz zapoznano się z zastosowaniem poszczególnych maszyn i nowoczesnej technologii w górnictwie w różnych częściach świata (Australia, RPA, Chiny).

„Gwarki”
W dniu 8 grudnia 2007 r. Starosta Powiatu Recklinghausen – Johen Welt uczestniczył w „Gwarkach” organizowanych przez KWK Chwałowice w Domu Kultury w Rybniku – Niedobczycach. Spotkanie było doskonałą okazją do poznania obyczajów, jakie wiążą się z obchodami tego święta. Zebranie „Gwarków” jest bowiem tradycyjną kontynuacją zwyczajów, którym hołdują górnicy od zamierzchłych czasów po dzień dzisiejszy.