Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2004 ROK

2004 ROK

 

„Szansa dla przedsiębiorczości”
W marcu 2004 roku rozpoczęto działania zmierzające do nawiązania współpracy gospodarczej z Miastem Ostrava z Czech. Nawiązano ścisły kontakt z konsulatem w zakresie przekazywania informacji polskim przedsiębiorcą zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej w Czechach. W efekcie podjętych prac,  Starostwo Powiatowe zostało współorganizatorem konferencji „Szansa dla przedsiębiorczości”, podczas której przedsiębiorcy wymieniali się doświadczeniami, zaprezentowano także dorobek gospodarzy pogranicza.

Partnerstwo Powiatów w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej
Na przełomie miesięcy kwietnia i maja 2004 r. z wizytą do powiatu wodzisławskiego przyjechała niemiecka delegacja partnerska z Powiatu Recklinghausen. Główną przesłanką wizyty było wejście Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej. Podczas pobytu delegacji miała miejsce ceremonia podpisania umowy o współpracy między Cechem Rzemieślników w Recklinghausen oraz Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego (w której – poza gośćmi z Recklinghausen – udział wzięli także reprezentanci miast: Fondi z Włoch oraz Ostrava z Czech) nastąpiło ponadto wręczenie medali „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego”, którymi uhonorowani zostali „ojcowie założyciele” partnerstwa obu powiatów, formalnie wyrażonego umową z 2001 r. – Jerzy Rosół oraz Hans-Jürgen Schnipper.

Uczestnictwo w posiedzeniu konstytucyjnym Rady Powiatu Recklinghausen

W październiku 2004 r. Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jan Materzok oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusza Wala uczestniczyli w konstytucyjnym posiedzeniu Rady Powiatu Recklinghausen, na którym zaprzysiężony został nowo wybrany Starosta Powiatu Recklinghausen – Jochen Welt.