Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Aktualności i wydarzenia - Powiat Wodzisławski

Aktualności i wydarzenia

Zakończyła się rejstracja na bezpłatne badania nerek

800 osób zamiast zaplanowanych 400 zarejestrowała stacja dializ na bezpłatne badania krwi w kierunku chorób nerek - „Nefrotest” w Wodzisławiu Śląskim. Akcja odbędzie się w dwóch turach - 14 maja (najbliższa sobota) i 14 czerwca w stacji dializ przy szpitalu w Wodzisławiu Śląskim w godzinach 9.00-16.00. Udział w kampanii jest bezpłatny i nie wymaga skierowania. To część ogólnopolskiej kampanii, która ma za zadnie upowszechniać wiedzę o roli nerek w organizmie i przekonać społeczeństwo do regularnej profilaktyki.

Darmowe badania nerek

Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego, za darmo i bez skierowania, mogą wziąć udział w badaniach przesiewowych nerek. Na badania krwi wykrywające problemy nefrologiczne zaprasza stacja dializ mieszcząca się w wodzisławskim szpitalu. Akcja obędzie w sobotę, 14 maja, od godziny 09:00 do 16:00. Badania są częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Nefrotest”, której organizatorem jest Nefron, Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Akcję wspiera Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP. W regionie honorowy patronat objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3 maja uchwalona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 - pierwsza spisana ustawa zasadnicza w Europie - była próbą reformy ustroju Rzeczypospolitej po jej pierwszym rozbiorze. Zapewniała prawa polityczne szlachcie i mieszczanom, brała pod opiekę chłopów. Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, tę ostatnią składając w ręce króla i tzw. Straży Praw, zwiększała też liczebność armii. Od chwili uchwalenia Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.

Konkurs na logo Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa powołana przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnęła konkurs na logo Powiatu Wodzisławskiego. Do udziału w konkursie przystąpiło 39 osób składając w sumie 82 projekty. Ogłoszony przez Starostwo konkurs na logo Powiatu Wodzisławskiego adresowany był do wszystkich twórców. Prace mogły być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Jeden uczestnik bądź jeden zespół mógł nadesłać na konkurs maksymalnie 3 projekty.