Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Powiat Raciborski wspólnie z Powiatem Wodzisławskim umożliwia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom i pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych uzyskanie informacji o przysługujących im prawach i ulgach. Informacje będą udzielane przez pracownika Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu w każdą ostatnią środę miesiąca począwszy od 27 stycznia 2010 r w godzinach od 9.00 – 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – ul. Wałowa 30.

Ważna informacja dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych

Do 7 stycznia 2010 r. można składać oferty w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 20.01.2010 roku do 30.11.2010 roku. Natomiast do 11 stycznia 2010 r. do godz. 14.00 można składać oferty w I turze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r.

"Dobry start"

18 grudnia 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zorganizowało seminarium promujące projekt "Dobry Start. Program aktywizacji społeczno−zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" pt. "OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – PROBLEMY, POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE W POWIĄZANIU Z PRAWNYMI I FINANSOWYMI ASPEKTAMI ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH", które współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.