Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów do dnia 27 października br.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego, realizującego projekt systemowy pt. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin naboru wniosków o przyznanie stypendium wyznaczony na okres od 17 września do 16 października 2009r. zostaje przedłużony do dnia 27 października br.

Ogłoszenie

ZARZĄD POWIATU WODZISŁAWSKIEGO działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2009 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".

WARSZTATY SZKOLENIOWE „ZASADA RÓWNOŚCI SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET W PROJEKTACH PO KL. STANDARD MINIMUM.”

W dniach 15-16 października 2009 roku Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Rybniku przy Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. organizuje warsztaty "Zasada równości szans mężczyzn i kobiet w projektach PO KL. Standard minimum.". Warsztaty, które odbędą się w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a, będzie prowadziła trenerka Małgorzata Jonczy- Adamska.

Wstępne wyniki badań prowadzonych wśród instytucji uczestniczących w projekcie „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego”

Na przełomie sierpnia i września 2009r. zakończono zbieranie informacji wśród 20 instytucji uczestniczących w projekcie, tj. urzędów miast i gmin powiatu wodzisławskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, organizacji pracodawców i pracowników oraz firm przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Pozyskane dane opisują sytuację na lokalnym rynku pracy, zakres i jakość współpracy dotyczącej zarządzania rynkiem pracy, określenie instrumentów służących zarządzaniu rynkiem pracy. Pełne wyniki z przeprowadzonych badań stanowić będą element publikacji podsumowującej cały proces badawczy projektu. Raport z badań zostanie wydany na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010. Na dzień dzisiejszy możliwe jest wstępne zaprezentowanie pozyskanych danych.