Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Aktualności i wydarzenia - Powiat Wodzisławski

Aktualności i wydarzenia

Technikum Nr 3 w Wodzisławiu Śl. najlepszą szkołą techniczną na Śląsku

Technikum Nr 3 funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” jest najlepszym technikum w województwie śląskim i osiemnastym w kraju. W rankingu olimpijskim szkoła uplasowała się na 44 pozycji w grupie 200 sklasyfikowanych liceów i techników. Z kolei w rankingu maturalnym szkół technicznych Technikum Nr 3 zajęło 48 miejsce.

Powiat z Miastem planują wspólną budowę drogi do strefy przemysłowej

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 stycznia podjął decyzję o poparciu inicjatywy pilnej budowy drogi dojazdowej do rozwijającej się strefy gospodarczej na granicy Wodzisławia Śląskiego i Czyżowic. W ten sposób Powiat, który zarządza drogami bezpośrednio prowadzącymi do tej strefy, pragnie pogodzić tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości ze słuszną potrzebą zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na drogach mieszkańcom wodzisławskiej dzielnicy Kokoszyce, którzy narzekają na tiry rozjeżdżające lokalne drogi.

Nabór na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2012 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ochrony środowiska oraz pobudzania rozwoju lokalnego.