Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Komunikat personalny - Powiat Wodzisławski

Komunikat personalny

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011 r. podjął decyzję o przeniesieniu Joanny Kasendry – dotychczasowego dyrektora Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl. – na stanowisko dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.

Joanna Kasendra nowe obowiązki obejmie od 28 listopada 2011 r. Z tym samym dniem zastępca dyrektora Powiatowego Domu Dziecka, Wojciech Niemiec, który pozostanie na swoim stanowisku, przestanie pełnić obowiązki dyrektora placówki (dotychczas jako wicedyrektor pełnił obowiązki dyrektora).

Przeniesienie odbędzie się na mocy art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, który umożliwia przenoszenie urzędników, w tym zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, do pracy w innych jednostkach na podstawie porozumień zawartych pomiędzy pracodawcami.

Zmiany personalne w powiatowych jednostkach pomocy społecznej są wynikiem zmiany przepisów prawa w zakresie funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną i dostosowywania jego organizacji w powiecie wodzisławskim do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z jej efektów jest m.in. likwidacja z dniem 1 stycznia 2012 r. ośrodka adopcyjnego, którego organizatorem dotąd był Powiat Wodzisławski, a który z nowym rokiem ma być prowadzony przez Samorząd Województwa Śląskiego.