PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Zielona Pracownia w ZSLiT w Rydułtowach – Zielona Eko-Strefa na Skalnej

 

Zielona Pracownia w ZSLiT w Rydułtowach – Zielona Eko-Strefa na Skalnej

Realizator: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach

Termin realizacji: 01.07.2023 r. – 31.10.2023 r.

Data zawarcia umowy: 07.07.2023 r.

Numer umowy dotacyjnej: 292/2023/84/EE/ap/D

Wartość całkowita projektu: 60 000,00 zł

Wysokość dotacji: 48 000,00 zł

Wysokość nagrody – konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023”: 12 000,00 zł

Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Projekt zakłada remont i modernizację, a także doposażenie w sprzęt meblowy i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne pracowni w której obecnie realizowane są zajęcia z biologii.  Pracownia zostanie podzielona na trzy strefy: strefa nauki, strefa doświadczeń i pomiarów oraz na strefę zieloną. Nowoczesna pracownia biologiczna zostanie wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które umożliwią prowadzenie badań i doświadczeń