PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”

Nazwa szkoły: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Źródło dofinansowania, Program:  z budżetu państwa

Data zawarcia umowy: 07.12.2017r.

Numer projektu: Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1890

Okres realizacji projektu: lata 2017-2021

Wartość całkowita projektu/zadania [zł] – 911640,00 zł.

Wysokość wkładu własnego do projektu/zadania [zł] – 0,00 zł.

Wysokość dofinansowania do projektu/zadania [zł] 911640,00 zł.

Informacja o finansowaniu: Zadanie realizowane jest z dotacji celowej w łącznej wysokości: 911640,00 zł.  Dotacja przekazywana na rachunek bankowy w V transzach:

I   transza przekazana w roku 2017 w kwocie:    38040,00 zł

II  transza przekazana w roku 2018 w kwocie:  171600,00 zł

III transza przekazana w roku 2019 w kwocie:  202800,00 zł

IV transza przekazana w roku 2020 w kwocie:  249600,00 zł

V transza przekazana w roku 2021 w kwocie:   249600,00 zł

Projekt skierowany do: rodzin dzieci w wieku od 0 do 7 lat, zagrożonych niepełnosprawnością

Dodatkowe informacje :  w ramach projektu realizowane są zadania  polegające na bezpośredniej pracy  z dzieckiem  w formie zajęć terapeutycznych ( rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne ,pedagogiczne, fizjoterapii, integracji sensorycznej)  z wykorzystaniem odpowiednich  metod, sprzętu i pomocy dydaktycznych. Udzielana jest również pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom i opiekunom dzieci.

Cel projektu: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny