PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Poznaj Polskę

Szkoły realizujące program:

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim
  • Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim
  • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim
  • III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im. rtm. W.Pileckiego w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
  • I Liceum Ogólnokształcące 14 Pułku Powstańców Śląskich  w Wodzisławiu Śląskim
  • Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
  • Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Pszowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie
  • Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim

Źródło dofinansowania:  Przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę” zostało ustanowione komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki, jest przyznawane wnioskodawcy w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) lub porozumienia – w przypadku wnioskodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Data zawarcia porozumienia: 17.11.2021 r.

Numer projektu: MEiN/2021/DPI/1801

Tytuł projektu: „Poznaj Polskę”

Okres realizacji : 17.10.2021 r. – 15.12.2021 r.

Wartość całkowita projektu: 75 483,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 21 300,00 zł. – 20 %

Wysokość dofinansowania do projektu: 54 183,00 zł. – 80%

Wartość projektu w

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim: 36 610,00 zł.

Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim: 16 890,00 zł.

I Liceum Ogólnokształcące  im. 14 Pułku Powstańców Śląskich  w Wodzisławiu Śląskim: 2 911,00 zł.

Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim: 8 812,00 zł.

Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim: 6 952,00 zł.

Informacja o finansowaniu: 80 % dofinansowania zewnętrznego ze środków dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki oraz 20% wkładu własnego pieniężnego zapewnionego np. w formie wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.

Projekt skierowany do: uczniów 9 szkół aplikujących o wsparcie.

Dodatkowe informacje: Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.