PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Aktualności

Dziś wyniki egzaminu ósmoklasisty i kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych!

Od dziś absolwenci klas ósmych mogą sprawdzić wyniki swoich egzaminów końcowych. Sposób przekazania zaświadczenia o szczegółowych wynikach określa dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Również dziś rusza kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w którym kandydaci muszą uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły, dostarczając oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Mają na to czas do 4 sierpnia. W Tym samym terminie mają też czas na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół lub profilu klasy.

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.