PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Matura 2024

7 maja egzaminem dojrzałości z języka polskiego Maturzyści rozpoczęli tegoroczną sesję Egzaminów Maturalnych. Dziś czeka na nich matematyka, a w czwartek język obcy nowożytny. Będziemy na bieżąco publikować arkusze egzaminacyjne udostępnione na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Karty odpowiedzi będą dostępne

Powiatowe szkoły ponadpodstawowe w tym roku opuszcza 818 abiturientów, 743 z nich przystąpi do egzaminów maturalnych. Z maturalnymi pytaniami zmierzy się również 118 absolwentów z lat poprzednich. Matury 2024 w części pisemnej będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od 7 do 24 maja, a matury w części ustnej od 11 do 25 maja.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2024

Dzień I: Język Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuła 2023:

Formuła 2015:

Dzień II: Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuła 2023:

Formuła 2015:

Dzień III: Język obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

Formuła 2023:

Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

Arkusz egzaminacyjny (wersja B)

Formuła 2015:

Arkusz egzaminacyjny

 

Język niemiecki

Formuła 2023:

Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

Arkusz egzaminacyjny (wersja B)

Formuła 2015:

Arkusz egzaminacyjny

 

Język francuski

Formuła 2023:

Arkusz egzaminacyjny

 

Język hiszpański

Formuła 2023:

Arkusz egzaminacyjny

 

Język rosyjski

Formuła 2023:

Arkusz egzaminacyjny

Formuła 2015:

Arkusz egzaminacyjny

 

Język włoski

Formuła 2023:

Arkusz egzaminacyjny

 

Pozostałe arkusze (dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz dla osób z niepełnosprawnościami) znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: LINK