PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Aktualności

Od dziś konsultacje z nauczycielami oraz praktyki zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dziś możliwe jest przeprowadzanie konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz tegorocznych maturzystów. Oprócz tego, od dziś uruchomione zostały również praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów klas III techników.