PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego

W dniu 30 listopada 2016 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna“, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Projekt ma na celu zwiększenie dostosowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych powiatu wodzisławskiego do oczekiwań rynku pracy poprzez stworzenie pracowni dydaktycznych pozwalających na kształcenie w pożądanych przez niego zawodach.

W ramach projektu wykonano prace remontowo-budowlane oraz zakupiono wyposażenie do 21 pracowni zawodowych w następujących szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski:
1. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92:
– pracownia urządzeń techniki komputerowej,
– pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
– pracownia aplikacji internetowych,
– pracownia elektrotechniki i elektroniki.
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1:
– pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży,
– pracownia hotelarska z jednostką mieszkalną,
– pracownia techniki biurowej,
– pracownia obsługi gości,
– pracownia obsługi turystycznej.
3. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1:
– pracownia badań środowiska,
– pracownia chłodnictwa i klimatyzacji,
– pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
– pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych,
– pracownia technologii,
– pracownia rysunku technicznego.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30:
– studio fotograficzne i ciemnia fotograficzna,
– pracownia obsługi gości.
5. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23:
– pracownia elektrotechniki i elektroniki,
– pracownia rysunku technicznego.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ul. Traugutta 32:
– pracownia komputerowych technik multimedialnych,
– pracownia diagnostyki samochodowej.

Całkowita wartość projektu: 3 066 300,20 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego wg umowy o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 2 598 898,60 zł

Efektem zrealizowanego projektu jest dostosowanie infrastruktury sześciu szkół zawodowych w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych kształcących w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy. Wykonane prace budowlane (remont/przystosowanie pracowni) oraz zakupione wyposażenie do 21 pracowni objętych projektem, pozwoli na poprawę jakości oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Docelowo z efektów projektu ma skorzystać blisko 3 500 użytkowników (uczniów) w/w szkół.