PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Aktywna tablica

Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 2024 –„Aktywna tablica”

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizatorzy:

 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach : Branżowa Szkoła I stopnia w Rydułtowach
 2. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie: Branżowa Szkoła I stopnia w Pszowie; Technikum w Pszowie
 4. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim: Szkoła Podstawowa Specjalna

Termin realizacji  finansowej edycji 2021/2022: 21.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

Data zawarcia umowy: 21.10.2021 r.

Numer projektu: OA-LO-3146.13.23.2021?AT

Tytuł projektu: „Aktywna Tablica”

Wartość całkowita projektu: 113 750,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 22 750,00 zł. – 20 %

Wysokość dofinansowania do projektu: 91 000,00 zł. – 80%

Cel programu: zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Pośrednim celem jest upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach przez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły

Rodzaje wsparcia:

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zakupione mogą zostać w szczególności:

 • laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 • zestawy dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
 • tablice interaktywnej:

– tablice interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

– tablice interaktywnej bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

 • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowego,
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Opis projektu

Program skierowany jest do szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły podstawowe, które nie brały udziału w edycji 2020). Wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych „TIK” na zajęciach. Szczegółowy katalog wydatków został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Aktywna tablica – edycja 2022

Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 2024 –„Aktywna tablica”

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizatorzy:

 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym i Integracyjnym im. Ks. Prof. Józefa Tischnera

Termin realizacji  finansowej edycji 2021/2022: 28.08.2022 r. – 31.12.2022 r.

Data zawarcia umowy: 24.08.2022 r.

Numer projektu: OA-PO.3146.11.109.2022/AT

Tytuł projektu: „Aktywna Tablica”

Wartość całkowita projektu: 17 500,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 3 500,00 zł. – 20 %

Wysokość dofinansowania do projektu: 14 000,00 zł. – 80%

Cel programu: zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Pośrednim celem jest upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach przez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły

Rodzaje wsparcia:

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zakupione mogą zostać w szczególności:

 • laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

Opis projektu

Program skierowany jest do szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły podstawowe, które nie brały udziału w edycji 2020 i 2021). Wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych „TIK” na zajęciach. Szczegółowy katalog wydatków został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W poprzednich edycjach programu „Aktywna Tablica” dofinansowanie otrzymały takie szkoły jak:

Edycja 2020:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim:
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim
 • Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach:
 • Technikum w Rydułtowach
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim:
 • Technikum Nr 3 im. rtm. W. Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
 • Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
 • Liceum Szkól Technicznych i Licealnych:
 • Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
 • I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

Wartość projektu w powyższej edycji wyniosła: 125 720,77 zł

Edycja 2021:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach:
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Rydułtowach
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie:
 • Technikum w Pszowie
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Pszowie
 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna

Wartość projektu w powyższej edycji wyniosła: 113 297,80 zł

 

Łączna wartość programu „Aktywna Tablica” od 2020 r. do 2022r. w szkołach Powiatu Wodzisławskiego to:  256 518,57 zł.