PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Aktywna tablica

Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 2024 –„Aktywna tablica”

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizatorzy:

  1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach : Branżowa Szkoła I stopnia w Rydułtowach
  2. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
  3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie: Branżowa Szkoła I stopnia w Pszowie; Technikum w Pszowie
  4. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim: Szkoła Podstawowa Specjalna

Termin realizacji  finansowej edycji 2021/2022: 21.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

Data zawarcia umowy: 21.10.2021 r.

Numer projektu: OA-LO-3146.13.23.2021?AT

Tytuł projektu: „Aktywna Tablica”

Wartość całkowita projektu: 113 750,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 22 750,00 zł. – 20 %

Wysokość dofinansowania do projektu: 91 000,00 zł. – 80%

Cel programu: zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Pośrednim celem jest upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach przez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły

Rodzaje wsparcia:

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zakupione mogą zostać w szczególności:

  • laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
  • zestawy dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
  • tablice interaktywnej:

– tablice interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

– tablice interaktywnej bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

  • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowego,
  • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
  • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Opis projektu

Program skierowany jest do szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły podstawowe, które nie brały udziału w edycji 2020). Wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych „TIK” na zajęciach. Szczegółowy katalog wydatków został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.