PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Zdalna Szkoła – zakup laptopów oraz mobilnego dostępu do internetu

Dofinansowanie do projektu pt. „Zdalna Szkoła – zakup laptopów oraz mobilnego dostępu do internetu” pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 99 899, 60 zł. w tym:

  • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Okres realizacji:  od 08.04.2020 r. do 08.10.2020 r.

Realizator projektu: Powiat Wodzisławski

Grupa docelowa: 37 uczniów/uczennic ze szkół otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19

4 laptopy –      I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,

3 laptopy –      Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim,

4 laptopy –      Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,

3 laptopy –      Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,

4 laptopy –      Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,

3 laptopy, 1 router z dostępem do Internetu – Liceum Ogólnokształcące    im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,

3 laptopy, 3 routery z dostępem do Internetu – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,

2 laptopy –      Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,

1 laptop –        Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie,

3 laptopy, 3 routery z dostępem do Internetu – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.