PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Młode kadry naszą przyszłością

Projekt pt. „Młode kadry naszą przyszłością” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkół i placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Jego realizacja miała wpływ na podniesienie jakości edukacji w szkołachi placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 r. i w ciągu trzech lat 327 uczniów skorzystało z szerokiej oferty dodatkowych szkoleń i kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych. Natomiast 165 uczniów zrealizowało staże i praktyki zawodowe u lokalnych przedsiębiorców, za odbycie których otrzymali stypendium w wysokości 1 480,00 zł. W projekcie brali udział uczniowie Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu, Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego  w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 im. Piastów Śląskich  w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie oraz Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 337 117,07 , z czego 1 270 261,22 zł stanowi dofinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałą kwotę sfinansowało wodzisławskie Starostwo Powiatowe jako wkład własny projektu.