PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program wieloletni  realizowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizatorzy:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie;
 2. Technikum nr 3 im. rtm. W. Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim;
 3. Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji  finansowej edycji 2021/2022: 03.11.2021 r. – 31.12.2021 r.

Data zawarcia umowy: 03.11.2021 r.

Numer projektu: 87/2021/NPRC 2.0

Tytuł projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wartość całkowita projektu: 45 000,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 9 000,00 zł. – 20 %

Wysokość dofinansowania do projektu: 36 000,00 zł. – 80%

Cel programu: położenie szczególnego nacisku na budowanie nawyków czytelniczych młodzieży oraz działania wzmacniające aktywność czytelniczą uczniów szkół, które aplikują o dofinansowanie z programu, czemu ma sprzyjać zwiększenie dostępu młodzieży do nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej.

Rodzaje wsparcia:

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

– zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

– zakup oprogramowania dla bibliotek,

– zakup czytników e-booków,

 • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 • realizację działań promujących czytelnictwo:

– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;;

Opis projektu

Dla bibliotek szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz w Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie zostaną zakupione nowości książkowe, czytniki e-booków. Biblioteki zostaną wzbogacone w dodatkowe elementy wyposażenia oraz w ramach dofinansowania zostaną zorganizowane działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży.

Każda ze szkół otrzymała 12 000,00 zł dofinansowania oraz będzie angażowała wkład własny w wysokości  20% wartości tj. 3 000,00 zł. Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu w formie dotacji celowej z budżetu państwa.


 

Program wieloletni  realizowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizatorzy:

 1.  Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim;
 2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks.prof. Józefa Tichnera w Wodzisławiu Śląskim;
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Komisji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim;
 4. Branżowa Szkoła I Stopnia w Pszowie;
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 im. Piastów Śląskich Wodzisławiu Śląskim.

 

W roku szkolnym 2021/2022 w projekcie również brały udział takie szkoły jak:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie;
 2. Technikum nr 3 im. rtm. W. Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim;
 3. Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

 

Termin realizacji  finansowej edycji 2022/2023: 10.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

Data zawarcia umowy: 10.06.2022 r.

Numer projektu: 187/2022/NPRC 2.0

Tytuł projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wartość całkowita projektu: 55 000,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 11 000,00 zł. – 20 %

Wysokość dofinansowania do projektu: 44 000,00 zł. – 80%

Cel programu: położenie szczególnego nacisku na budowanie nawyków czytelniczych młodzieży oraz działania wzmacniające aktywność czytelniczą uczniów szkół, które aplikują o dofinansowanie z programu, czemu ma sprzyjać zwiększenie dostępu młodzieży do nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej.

Rodzaje wsparcia:

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

– zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

– zakup oprogramowania dla bibliotek,

– zakup czytników e-booków,

 • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 • realizację działań promujących czytelnictwo:

– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;;

Opis projektu

Dla bibliotek szkolnych Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks.prof. Józefa Tichnera w Wodzisławiu Śląskim, Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 1 im. Komisji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Branżowej Szkoły I Stopnia w Pszowie, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 im. Piastów Śląskich Wodzisławiu Śląskim ostaną zakupione nowości książkowe, czytniki e-booków. Biblioteki zostaną wzbogacone w dodatkowe elementy wyposażenia oraz w ramach dofinansowania zostaną zorganizowane działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży.


 

Program wieloletni  realizowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizatorzy:

 1.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach;
 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie.

Termin realizacji  finansowej edycji 2023/2024: 27.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Data zawarcia umowy: 27.06.2023 r.

Numer projektu: 469/2023/NPRC 2.0

Tytuł projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wartość całkowita projektu: 20 000,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 4 000,00 zł. – 20 %

Wysokość dofinansowania do projektu: 16 000,00 zł. – 80%

Cel programu: położenie szczególnego nacisku na budowanie nawyków czytelniczych młodzieży oraz działania wzmacniające aktywność czytelniczą uczniów szkół, które aplikują o dofinansowanie z programu, czemu ma sprzyjać zwiększenie dostępu młodzieży do nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej.

Rodzaje wsparcia:

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną,
w szczególności:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w szczególności regałów oraz półek;
 • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza oraz czytelników biblioteki;
 • zakup oprogramowania dla bibliotek;
 • zakup czytników e-booków:
 • realizację działań promujących czytelnictwo;
 • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
 • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Opis projektu

Dla bibliotek szkolnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach zostaną zakupione nowości książkowe, czytniki
e-booków. Biblioteki zostaną wzbogacone w dodatkowe elementy wyposażenia oraz w ramach dofinansowania zostaną zorganizowane działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży.

Technikum w Rydułtowach otrzyma dotację w wysokości 12 000,00 zł, natomiast Technikum w Pszowie otrzyma 4 000,00 zł, które łącznie stanowią 80% wartości projektu, pozostałe 20% to wkład własny w łącznej kwocie 4 000,00 zł.