PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Ramię w ramię naukowo i sportowo

 

 

Realizator: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 18.09.2023 r. – 15.12.2023 r.

Data zawarcia umowy: 11.07.2023 r.

Numer umowy dotacyjnej: 14/FF/2023

Wartość całkowita projektu:  24 646,00 zł

Wysokość dotacji: 24 646,00 zł

 

Celem konkursu jest integracja uczniów z różnymi niepełnosprawnościami ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wodzisławiu Śląskim z ich rówieśnikami, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Gorzycach oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, w zakresie komunikacji, kształtowaniu wrażliwości, uczeniu wzajemnego szacunku, akceptacji i współpracy. Projekt zakłada również wszechstronny rozwój uczniów w wieku  od 8 do 15 lat na płaszczyźnie sportowej, artystycznej, kodowania czyli algorytmicznego myślenia oraz kompetencji uniwersalnych, poprzez: udział w integracyjnym dniu sportu, udział w integracyjnych zajęciach z kodowania, udział w warsztatach działań twórczych oraz udział w świątecznym spotkaniu w ramach cyklu działań „Poczytaj mi Przyjacielu”.