PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Zielona Pracownia w ZSE w Wodzisławiu Śląskim – EKObiom

Realizator: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 01.07.2023 r. – 31.10.2023 r.

Data zawarcia umowy: 07.07.2023 r.

Numer umowy dotacyjnej: 291/2023/84/EE/ap/D

Wartość całkowita projektu: 60 000,00 zł

Wysokość dotacji: 48 000,00 zł

Wysokość nagrody – konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023”: 12 000,00 zł

Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Projekt zakłada remont i modernizację, a także doposażenie w sprzęt meblowy i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. Pracownia będzie odnowiona oraz dostosowana do współczesnych potrzeb dydaktycznych w celu realizacji programu ekologicznego oraz podstawy programowej z biologii dla szkół ponadpodstawowych.