PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

„Strzelnica wirtualna ” w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach

Realizatorzy:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach

Termin realizacji  finansowej edycji 2022: 03.10.2022 r. – 31.12.2022 r.

Data zawarcia umowy: 24.11.2022 r.

Numer umowy: 16/3/2022/3300023170/715

Tytuł projektu: „Strzelnica wirtualna” w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych
w Rydułtowach

Wartość całkowita projektu: 150 00,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 31 500,00 zł

Wysokość dofinansowania do projektu: 118 500,00 zł

Cel programu:

  1. rozwój sportu strzeleckiego w Polsce,
  2. zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa tj. w szkołach prowadzących klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego etc., w szczególności w takich miejscach na terenie kraju, w których nie mają one dostępu do strzelnicy klasycznej,
  3. podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym,
  4. aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród członków formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim,
  5. aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnej w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.

Opis projektu:

Powiat Wodzisławski przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej
pn. „Strzelnica w powiecie 2022” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. W ramach zrealizowanego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej, zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1 w miejscowości Rydułtowy (44-280)”, szkoła pozyskała system szkolno-treningowy „POJEDYNEK”, umożliwiający prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.