PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Ekopracownia pod chmurką w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – Ogród zmysłów.

Ekopracownia pod chmurką w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – Ogród zmysłów.

 

Realizator: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 01.07.2023 – 31.10.2023 r.

Data zawarcia umowy: 08.08.2023 r.

Numer umowy dotacyjnej: 519/2023/84/EE/ap/D

Wartość całkowita projektu: 80 920,00 zł

Wysokość dotacji: 64 736,00 zł

Wartość wkładu własnego projektu: 16 184,00 zł

 

Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia przestrzeni dydaktycznej poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ogrodnictwa, przyrody, ekologii w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W ramach projektu Ekopracownia pod chmurką w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo – Rewalidacyjnych  powstanie altana wyposażona w stoły oraz ławy, przestrzeń pod nią zostanie utwardzona (wybrukowana). Woda deszczowa  z dachu będzie rynnami spływać do zbiornika i zostanie wykorzystana do  podlewania.

Ekopracownia pod chmurką będzie miejscem, gdzie wszyscy uczniowie Zespoły Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim z równymi niepełnosprawnościami będą mogli nie tylko obserwować przyrodę, ale również uczyć się
na wolnym powietrzu. Poprzez praktyczne działania uczestnicy projektu zadbają o lokalne środowisko.