Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały rady powiatu

Informujemy, że z powodu zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z 10 marca, poddanej konsultacjom 16 marca, które to zmiany zostały spowodowane zmianami godzin pracy niektórych aptek, Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ponownie ogłaszają konsultacje z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi zmienionego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użyczenie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użyczenie, poniżej opisanych.