Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PPZOZ

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zmianami), ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, oraz sporządzenia sprawozdań z tych badań.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie, poniżej opisanych.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie,

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie, poniżej opisanych.