Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Wodzisławski niniejszym informuje, że w oparciu o „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Mszana” uzgodniony przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dnia 1 października 2021 roku, został wyłoniony w trybie postępowania przetargowego wykonawca zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gogołowa, Mszana i Połomia, położonych w jednostce ewidencyjnej Mszana Powiatu Wodzisławskiego” -MGGP S.A z siedzibą w Tarnowie. Umowa z wykonawcą na przeprowadzenie przedmiotowego zadania została zawarta 27 stycznia 2022 r. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Mszana.