POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Przy Dziupli oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Festyn Rodzinny JESTEŚMY RAZEM”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.