POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Zarząd powiatu wodzisławskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/572/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności.