POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu celem wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, przy ul. Środkowej 5, 47-400 Racibórz (KRS 0000080696 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6390002664, REGON: 000616132, wysokość kapitału zakładowego: 2.825.000 złotych)