Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenia - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenia

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Obywatelska 30 oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „V międzynarodowy Festiwal Fotograficzny Rydułtowy 2023 – To bee, or not to bee” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 11 lipca 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.