POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

„Moja firma – mój sukces” – prośba o przedstawienie oferty cenowej

W związku z realizacją projektu pn.: „Moja firma – mój sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Powiat Wodzisławski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na indywidualne usługi doradztwa biznesowego w zakresie prowadzenia księgowości w firmie. Termin składania ofert do dnia: 31 października 2018 r. do godz. 11:00.

Informacja o wniosku w sprawie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy SPARTA CZYŻOWICE oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej na zadanie pn.: „Mistrzostwa Śląska w klasycznym biegu na orientację”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.