Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023-2030+”

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023-2030+”

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 — 2030+”. Konsultacje będą się odbywały od 6 do 21 kwietnia 2023 roku.

1. Przedmiot konsultacji:

  • projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 — 2030+”

2. Forma konsultacji:

  • konsultacje przeprowadzane będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatwodzislawski.pl

3. Termin konsultacji:

  • od dnia 6 kwietnia 2023 roku do dnia 21 kwietnia 2023 roku do godz. 12.00. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

  • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, 44—300 Wodzisław Śląski.

 

Do pobrania:

Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 – 2030+ (pobierz PDF 2 MB)

Diagnoza Strategiczna Powiatu Wodzisławskiego – materiał źródłowy do Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2023 – 2030+ (pobierz 1 MB)