Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Oferta w trybie małego grantu

Oferta w trybie małego grantu

W związku ze złożeniem przez Jednostkę Strzelecką 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Strzelcy Ziemi Wodzisławskiej” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Do pobrania:

Oferta zadania publicznego pod tytułem Strzelcy Ziemi Wodzisławskiej (PDF 388 KB)