POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2009

Projekt – "Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego"

Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z firmą CTC Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach przystąpiło do realizacji projektu Impuls do zmian. Podstawą zdefiniowania strategicznych obszarów jest zawiązanie lokalnej sieci współpracy i wzmocnienie aktywnego funkcjonowania partnerstwa na poziomie powiatu w celu opracowania Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą.