POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Aktualności i wydarzenia

Medale za zasługi

Decyzją Ministra Obrony Narodowej rodzice, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy zostali odznaczeni Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Medale wręczali major Wacław Wojaczek z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, Jerzy Rosół Starosta Powiatu Wodzisławskiego oraz włodarze poszczególnych gmin, z których mieszkańcy zostali odznaczeni. Uroczystość odbyła się 15 stycznia 2010 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl.

Zagłębie Ruhry – Europejską Stolicą Kultury 2010

W dniach 9-10 stycznia 2010 r. w Essen miało miejsce uroczyste otwarcie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2010 w Zagłębiu Ruhry. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest corocznie przez Unię Europejską miastom z wytypowanych wcześniej krajów. Wybrane miasta mają następnie możliwość prezentacji przez 12 miesięcy rozbudowanego programu kulturalnego – promując tym samym także kulturę całego regionu oraz danego państwa. W roku bieżącym tytuł ten przypadł w udziale: węgierskiemu Pecs, tureckiemu Stambułowi oraz – po raz pierwszy w historii – całemu regionowi Zagłębia Ruhry (w imieniu którego z kandydaturą wystąpiło miasto Essen). Tym samym także Powiat Recklinghausen – powiat partnerski Powiatu Wodzisławskiego stanie się aktywnym uczestnikiem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – PROGRAM OPERACYJNY FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i spółdzielnie socjalne do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Powiat Raciborski wspólnie z Powiatem Wodzisławskim umożliwia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom i pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych uzyskanie informacji o przysługujących im prawach i ulgach. Informacje będą udzielane przez pracownika Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu w każdą ostatnią środę miesiąca począwszy od 27 stycznia 2010 r w godzinach od 9.00 – 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – ul. Wałowa 30.

Ważna informacja dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych

Do 7 stycznia 2010 r. można składać oferty w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 20.01.2010 roku do 30.11.2010 roku. Natomiast do 11 stycznia 2010 r. do godz. 14.00 można składać oferty w I turze konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r.