POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Aktualności i wydarzenia

Wielki konkurs talentów

11 lutego 2010r. o godzinie 9.00 w Wodzisławskim Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl. odbędzie się III edycja Wielkiego Konkursu Talentów. Konkurs zorganizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. we współpracy z fundacją „Echo Serca”. Środki uzyskane ze sprzedaży biletów zostaną przekazane na zakup sprzętu UKG dla wodzisławskiego szpitala. Patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe Wodzisławia Śl. oraz Poseł na Sejm Ryszard Zawadzki.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

28 stycznia 2010r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2009/2010 w ramach realizacji II edycji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. Z terenu powiatu wodzisławskiego 9 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia.