POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Aktualności i wydarzenia

"Dobry start"

18 grudnia 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zorganizowało seminarium promujące projekt "Dobry Start. Program aktywizacji społeczno−zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" pt. "OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – PROBLEMY, POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE W POWIĄZANIU Z PRAWNYMI I FINANSOWYMI ASPEKTAMI ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH", które współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.