Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2022 - Strona 4 z 60 - Powiat Wodzisławski

2022

W powiecie powstało Lokalne Partnerstwo ds. Wody

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym Wodzisławiu Śl. odbył się zwołany przez starostę Leszka Bizonia Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Celem było podpisanie przez samorządy powiatu i gmin oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego listu intencyjnego w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. To nowa inicjatywa na rzecz projektów z zakresu ochrony wód oraz gospodarki wodnej, w której uczestniczyć mogą prócz samorządów również inne instytucje, zwłaszcza okołorolnicze.

szpital w Wodzisławiu Śl.

Ważny komunikat w sprawie opieki medycznej nad dziećmi

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. informuje, że w związku z planowanym od 1 grudnia 2022 r. czasowym zaprzestaniem działalności (tzw. zawieszeniem) Oddziału Pediatrycznego, co spowodowane jest brakiem kadry lekarskiej, mali pacjenci wymagający hospitalizacji będą musieli korzystać z pomocy sąsiednich szpitali. Nic się jednak nie zmienia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Mali pacjenci nadal uzyskają pomoc w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na takich samych zasadach, jak dotychczas.