Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Program wyrównywania różnic między regionami w 2023 roku - Powiat Wodzisławski

Program wyrównywania różnic między regionami w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.

logo PFRON

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2023 roku:

  1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.1995 r.) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
  4. Obszar D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty/ jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej/gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
  6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
  7. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – powiaty.

Terminy i miejsca składania wniosków:

Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa do 02.2023 r. Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.

Nabór wniosków dla adresatów obszaru A i E programu odbywa się w trybie ciągłym. Przypadku tych obszarów projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E”.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Wszelkie pytania można kierować do pracowników Zespołu Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew. 34.

Zapraszamy do udziału w programie.