Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Pszowie, w rejonie ulicy Karola Miarki - Powiat Wodzisławski

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Pszowie, w rejonie ulicy Karola Miarki

Podajemy informację o uczestnikach zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Znak sprawy: WGN.6840.2.8.2020

W związku z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), powołana zarządzeniem nr 122/2022 Starosty Wodzisławskiego z dnia 5 grudnia 2022 roku komisja przetargowa w składzie:

  • Aleksandra Tomecka – przewodniczący komisji,
  • Ewelina Łasut – członek,
  • Zuzanna Libowska – członek,

pod nieobecność członków komisji – Magdaleny Szotek i Iwony Młynarskiej,

informuje, że do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1276/32 o powierzchni 0,0092 ha, karta mapy 1, obręb Pszowskie Doły, jednostka ewidencyjna Pszów, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00078562/5, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, zakwalifikowali się: Wiesława i Michał Dziwisz.