Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2011 - Strona 24 z 30 - Powiat Wodzisławski

2011

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych – wskazówki

W bieżącym roku – podobnie jak w latach ubiegłych - nabór do szkół ponadgimnazjalnych będzie się odbywał drogą elektroniczną. Uczniowie będą mogli w Internecie na bieżąco oceniać swoje szanse dostania się do wybranej szkoły. Należy jednak pamiętać, że można wskazać tylko trzy szkoły a szkoła „marzeń” powinna być wskazana jako pierwsza. Natomiast w danej szkole każdy ma prawo wybrać kilka kierunków.

Nr 1 (83) Styczeń/Luty 2011

Oddaję w Państwa ręce nowy numer „Wieści Powiatu Wodzisławskiego” – pierwszy w tym roku i pierwszy w czwartej kadencji Rady i Zarządu Powiatu Wodzisławskiego. Jak Państwo zauważycie aktualny numer pisma nieco różni się od poprzednich. Chcę bowiem, aby z „Wieści” mogli się Państwo dowiedzieć nad czym aktualnie pracuje Rada i Zarząd Powiatu, przed jakimi wyzwaniami stoi nasz Powiat, co udało się osiągnąć, a nad czym musimy jeszcze popracować.

Informator naborowy do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wodzisławskiego

Jak co roku przedstawiamy bogatą ofertę kształcenia na rok szkolny 2011/2012 w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Nasze propozycje skierowane są nie tylko dla absolwentów gimnazjów, ale także dla absolwentów szkół zawodowych, którzy będą mogli kontynuować naukę w uzupełniających liceach ogólnokształcących lub w technikach uzupełniających.