Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski V sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

V sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

V sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 31 marca o godzinie 12:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 31 marca 2011 r.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  IV sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od IV sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych:
a)    sprawozdanie z działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
b)  sprawozdanie z działalności za rok 2010 Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych.
7.   Przedstawienie sprawozdania  i  informacji z wykonania:
a)  uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze  2010 r.,
b)  uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c)  uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego.
8.   Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:
a)   podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób  niepełnosprawnych,
b)    zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami,
c)    delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji
bezpieczeństwa i porządku,
d)    ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego.
9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.   Wnioski i oświadczenia  radnych.
11.    Informacje bieżące.
12.    Zamknięcie  obrad V sesji.