Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Staż dla niepełnosprawnych - Powiat Wodzisławski

Staż dla niepełnosprawnych

Wczoraj w Rydułtowach odbyła się konferencja promująca projekt „Zielony staż – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Rydułtowach” realizowany przez rydułtowski Zakład Gospodarki Komunalnej. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez organizację staży dla 10 osób niepełnosprawnych (w tym co najmniej 6 kobiet).

W konferencji udział wzięli  Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła oraz Burmistrz Rydułtów Kornelia Newy. Jako, że przedmiotem konferencji było wsparcie osób niepełnosprawnych, co jest jednym z kluczowych zadań samorządu powiatowego, wśród obecnych byli również  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim Irena Obiegły, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim Anna Słotwińska – Plewka oraz przedstawiciel Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych.

Podczas konferencji Starosta zapewnił, że troska o osoby niepełnosprawne zawsze była przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony Powiatu Wodzisławskiego.

Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w powiecie wodzisławskim tworzą poza PUP i PCPR, dwa warsztaty terapii zajęciowej (w Wodzisławiu Śląskim i Gorzycach), dwa domy pomocy społecznej (w Wodzisławiu Śląskim i Gorzycach), Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu Śl. (dawniej ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
– A w tym roku do grona tych podmiotów prawdopodobnie dołączy jeszcze Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – dodał Starosta.

W dalszej części konferencji Dyrektor PUP w Wodzisławiu Śl. omówiła podstawowe problemy w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Przybliżyła także rodzaje instrumentów wsparcia jakimi dysponuje PUP dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Podkreśliła, że pracodawcy przywiązują dużą wagę do tego, czy niepełnosprawność może przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

Z kolei Dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły podkreśliła, że powiat jest aktywny na polu pozyskiwania środków zewnętrznych na cele związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych. Przedstawiła też zebranym założenia i efekty realizowanego projektu „Dobry Start”.

Projekt „Zielony staż – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Rydułtowach” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy i potrwa od 01 marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r.