POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2009

ZST w Strassburgu

19 października br. na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, dwie osoby z Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego: pani Kinga Węglarz i uczeń klasy IV b Technikum Budowlanego – Marcin Pypeć, wyjechali na pięciodniową wycieczkę Strassburg - Paryż, która stanowiła formę nagrody za ich osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009. Pani Węglarz została wyróżniona za współpracę i projekty realizowane pod patronatem profesora Buzka (m.in. zorganizowanie wykładu dotyczącego zmian klimatycznych "Wyzwania i zagrożenia współczesnej Europy" oraz realizację projektu "Młodzi Głosują"), Marcin zdobył ogólnopolską sławę, zajmując I miejsce w XXII Finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

1,5 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury i edukacji realizujących nowoczesne projekty z dziedziny edukacji kulturalnej

Informujemy, że Fundacja Orange ogłosiła start nowego programu grantowego – „Akademia Orange”, którego celem jest: szukanie i promowanie innowacyjnych narzędzi i metod edukacji kulturalnej, atrakcyjnej dla młodego odbiorcy, w tym przy wykorzystaniu nowych technologii, promowanie kultury wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwienie uczestnictwa w kulturze osobom niepełnosprawnym, przygotowanie dzieci i młodzieży, szczególnie z grup defaworyzowanych […]

PROJEKT EDUKACYJNY "WYOBRAŹNIA WAŻNIEJSZA OD WIEDZY"

II Liceum Ogólnokształcące realizuje autorski projekt fantasy "Wyobraźnia ważniejsza od wiedzy". W ramach projektu 6 listopada (piątek) br. w II LO w Wodzisławiu Śl. o godz.9:30 odbędzie się Powiatowy Przegląd Festiwalu Małych Form Teatralnych o Tematyce Fantasy. O godzinie 12:00 odbędą się natomiast eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Honorowy patronat nad tym projektem objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zespół Szkół Techniczny najlepszy w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym

Śląski Związek Sportowy i Kuratorium Oświaty w Katowicach corocznie organizują wojewódzkie współzawodnictwo sportowe. Po raz drugi, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. w tej rywalizacji okazał się najlepszy i tym samym zajął I miejsce w kategorii chłopców w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół i Klubów SZS o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2008/2009.

Informacja o możliwości dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 roku (Dz.U.05.226.1942) w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów pragniemy poinformować o możliwości dofinansowania w/w zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.