Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2009

2009

Dyplom Marszałka Województwa dla Pawła Kowola

Kino „Amok” – Scena „Bajka” w Gliwicach gościło 12 października 2009 r. laureatów „Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki”. Uroczystość odbyła się w ramach „Światowego Dnia Turystyki”. Wśród laureatów znalazł się mieszkaniec powiatu wodzisławskiego – Paweł Kowol. Wniosek o przyznanie Dyplomu dla pana Pawła złożył Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego – Tadeusz Skatuła.

Drużynowe Zawody Pływackie Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

Kryta pływalnia MOSiR „Centrum” w Wodzisławiu Śl. na osiedlu 1 Maja, po raz kolejny stała się areną sportowych zmagań szkół ponadgimnazjalnych w Pływaniu. Była to już VI edycja „Drużynowych Zawodów Pływackich Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”, których organizatorami było: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim.

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów do dnia 27 października br.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego, realizującego projekt systemowy pt. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin naboru wniosków o przyznanie stypendium wyznaczony na okres od 17 września do 16 października 2009r. zostaje przedłużony do dnia 27 października br.

Ogłoszenie

ZARZĄD POWIATU WODZISŁAWSKIEGO działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2009 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".