Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 29 października 2009 r. w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Początek obrad o godzinie 13:00.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 29 października 2009 r.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu.
4.    Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych, Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i Kierowników jednostek organizacyjnych.
5.    Analiza funkcjonowania placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym i dotującym.
6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVIII sesji.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
b)    wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji,
c)    wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej,
d)    przyjęcia zadania publicznego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przyjmowania wniosków o wydanie paszportów,
e)    podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
f)    wyrażenia zamiaru przystąpienia do realizacji w 2010 roku projektu dotyczącego budowy kompleksu sportowego z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., ul. Szkolna 1 w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
g)    zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
10.    Przedstawienie ponownej skargi p. Ryszarda D. na działania Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl.
11.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12.    Informacje bieżące.
13.    Zamknięcie obrad XXXIX sesji.