POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Powiatowe jednostki organizacyjne

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach

Dyrektor Centrum: Grzegorz Strzebińczyk

Adres:

Centrum zapewnia wspólna obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną:

  1. Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach
  2. Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim
  3. Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach (od 1 stycznia 2021 r.)

Uchwała Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach