Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA - Powiat Wodzisławski

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA

 

Dyrektor POW Perła: Karolina Końka

Adres:

Informacja o działalności POW Perła w tekście łatwym do czytania: pobierz plik (docx 15 KB)

Ważniejsze zadania:

Podstawowym zadaniem „Ośrodka jest tworzenie warunków do aktywacji psychospołecznej osób korzystających ze świadczeń „Ośrodka”, podtrzymywanie efektów leczenia psychiatrycznego oraz ułatwienie użytkownikowi powrotu do społeczeństwa poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych, zapewnienie wyżywienia w postaci jednego posiłku dziennie oraz umożliwienie rozwoju społeczno – emocjonalnego i osobowości, poprzez:

 1. Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie „Ośrodka” oraz opieki w czasie zajęć organizowanych poza „Ośrodkiem”;
 2. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 3. Terapię zajęciową ( w tym także dobrowolny udział w pracach na rzecz „Ośrodka” );
 4. Podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy;
 5. Pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;
 6. Socjoterapię;
 7. Terapię poznawczą wspomagającą samopoznanie i samoświadomość (krytycyzm w zakresie własnych możliwości );
 8. Konsultację medyczną, terapeutyczną, farmakologiczną oraz oceny stanu psychicznego;
 9. Organizację wypoczynku, rekreacji i kontaktów ze środowiskiem ( w tym także zaspokojenie potrzeb kulturalnych );
 10. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
 11. Konsultację i terapię dla rodzin osób korzystających z usług „Ośrodka”. Zakres i poziom świadczeń „Ośrodka” jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób korzystających.

„Ośrodek” zapewnia pomieszczenia i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych, profilaktycznych i opiekuńczych takie jak: pokój do rozmów indywidualnych, pracownie terapii zajęciowej, pomieszczenie do grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych.