Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami - Powiat Wodzisławski

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

 

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Dyrektor: Bogumiła Kędzierska

Adres:

  • 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41
  • tel.: 32 457 20 06 ; 32 455 34 99
  • fax.: 32 457 20 06
  • e-mail: pzzn@pzzn.org.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek – piątek od 700 do 1500

Informacje o działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14 KB)

Najważniejsze zadania:

Przedmiotem działania PZZN jest gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Wodzisławskiego i Skarbu Państwa polegające na:

1) przyjmowaniu do administrowania nieruchomości wskazanych przez Starostę Powiatu i Zarząd Powiatu,
2) wykonywaniu czynności administracyjnych, do których w szczególności należy:

a) zawieranie umów najmu, dzierżawy lub inny sposób oddawania nieruchomości  w używanie na podstawie określonych przez właściciela warunków,
b) zawieranie umów na dostawę mediów,
c) kontrolowanie stanu technicznego i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i na podstawie innych właściwych przepisów,
d) bieżące utrzymywanie budynków we właściwej sprawności technicznej,

3) wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wskazanych przez Starostę i Zarząd Powiatu, w tym prowadzenie czynności związanych  z przygotowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych we wskazanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego nieruchomościach nie oddanych w administrowanie PZZN oraz zarządzanie mediami energetycznymi i wodą w zakresie zbierania danych, analizy zebranych danych, identyfikacji problemu i proponowania rozwiązań mających na celu zmniejszenie ich zużycia w nieruchomościach.